Landelijk wonen in Twente, in de stijl zoals u dat wilt op Almelo Noordoost!

Almelo Noordoost is een prachtig, nieuw woongebied aan de noordzijde van Almelo. Op dit plan zijn ongekende mogelijkheden om de woning van uw dromen te bouwen. Van middelgrootte tot riante kavels. Vrijheid in architectuur staat voorop, waarbij Lesker bouwkundig tekenburo u graag verder helpt in samenwerking met Archimees.

Almelo Noordoost is opgedeeld in meerdere bouwvakken. Een aantal van deze vakken zijn al volledig ontwikkeld en bebouwd. Daarnaast zijn een aantal bouwvakken in ontwikkeling of worden in de toekomst uitgegeven door de gemeente Almelo. Op deze pagina kan je zien welke vakken en kavels nog beschikbaar zijn.

Archimees en Lesker bouwkundig tekenburo hebben om Almelo Noordoost al meerdere prachtige woning gerealiseerd. Enkele woningen zijn al gereed, een enkele villa is in aanbouw of in ontwikkeling. Heeft u bouwplannen en wil u meer weten over het ontwerp, het bouwproces of heeft u hulp nodig bij de keuze voor een geschikte kavel. Neem snel contact met ons op. We helpen u graag verder. De eerste 2 gesprekken zijn kostenloos en vrijblijvend.

Hieronder enkele projecten die gebouwd, in aanbouw zijn of waar nog gewerkt wordt aan het ontwerp.

Vak 1:
Binnenkort wordt er gestart met de voorbereiding voor het woonrijp maken van deze straten. Daarbij wordt de inrichting gelijk aan de inrichting van vak 2. De planning is dat de gemeente Almelo in het najaar start met de uitvoering van het woonrijp maken.

Vak 2:
Dit bouwvak  is inmiddels woonrijp, de verharding in deze straten is herstraat en ingericht als woonstraat. De straat heeft nu zijn definitieve inrichting, verlichting en wadi’s voor de afvoer van regenwater. Ook zijn bomen inmiddels aangeplant.

Vak 3: ontwikkelingen en stand van zaken:
Voor het gedeelte grenzend aan de Wanschersdwarsweg heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo besloten over te gaan tot herverkaveling. Met deze herverkaveling krijgen de kavels een grootte van 500-700 m² voor het realiseren van vrijstaande woningen.

De procedure voor deze wijziging van het bestemmingsplan is inmiddels gestart en zal naar verwachting nog voor de zomervakantie worden afgerond. Na de zomervakantie van 2020 kunnen dan de werkzaamheden voor het bouwrijp maken starten. In het 2e deel van 2020 worden de kavels op de website Almelo Noordoost aangeboden voor optie.